Είναι σαν να αφαιρέθηκαν δέκα χρόνια στρες και βάρος από την ζωή μου…

- Γεωργία, Κύπρος

Εναλλακτικές Θεραπείες "Ναι! Είμαστε Αστέρια!"
2016-08-21T15:48:01+03:00

- Γεωργία, Κύπρος

Είναι σαν να αφαιρέθηκαν δέκα χρόνια στρες και βάρος από την ζωή μου…