Καλό και αναλυτικό άρθρο που περιγράφει την διαδικασία της μοναδικής μορφής Εναλλακτικής Θεραπείας Rebirthing που ολοκληρώνεται σε 3 μόνο συνεδρίες…

Κάντε κλικ για να διαβάστε το Rebirthing – Vita Body & Mind σε μορφή PDF.

Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα που είδε και που μετέφερε η κοπέλα στην δημοσιογράφο, είναι πολύ σύνηθες. Δηλαδή, έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ο ρυθμός του καθενός είναι διαφορετικός και κάποιοι, όπως η κοπέλα, νιώθουν την όλη αλλαγή καλά καλά αφού έχουν τελειώσει με τις 3 συνεδρίες, ενώ άλλοι πάλι νιώθουν πολύ έντονες και ριζικές αλλαγές μετά από την πρώτη κιόλας συνεδρία… Δεν υπάρχει σωστή η λάθος ανταπόκριση και ο καθένας μας είναι μοναδικός και διαφορετικός, όπως και ο ρυθμός μας επίσης…

Διαβάστε και άλλες εντυπώσεις