Αφιέρωμα στο “Vita Body & Mind” για την μοναδική θεραπευτική τεχνική Rebirthing που ολοκληρώνεται σε μόνο τρεις συνεδρίες…

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η εμπειρία που μετέφερε η κοπέλα στη δημοσιογράφο για τις ανάγκες του άρθρου, ήταν ακριβώς δικιά της… Η εμπειρία του καθενός, όπως και ο ρυθμός του, είναι διαφορετικός. Κάποιοι, όπως αναφέρθηκε στο αφιέρωμα, νιώθουν τις αλλαγές ολοκληρωτικά αφού έχουν τελειώσει και με τις τρεις συνεδρίες, ενώ άλλοι νιώθουν πολύ έντονες και ριζικές τις αλλαγές από την πρώτη κιόλας συνεδρία

Όλοι φτάνουν στο ίδιο σημείο όμως, το οποίο είναι η θεραπεία… Δεν υπάρχει σωστή η λάθος ανταπόκριση, δεν υπάρχει τρόπος να μην “πετύχει” το Rebirthing. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και η θεραπεία Rebirthing είναι εδώ και υπάρχει για όλους μας

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ!